Учение
Хамба ламын суглуулбари

28 октября 2018     12759

1) Үглөө бүри шэнээр уһа бусалгаад уухада, эгээ шадалтай эм болохо2) Һүниндөө бусалгаһан уһан ба бэлдэһэн сай хонуулжа, үглөөдэрынь уубал, хоро болохо3) Үглөө бүри үхэртэ худагай ус уулгабал, тэрэ үхэ...

Родробно

Хамба ламын суглуулбари

Регистрация

Войдите в свой аккаунт