Фонд Зула продолжает курсы по языкам

11 января 2021     30

Фонд "Зула" совместно с Образовательным центром Тьютор, Буддийским университетом "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева приглашает детей и взрослых на курсы изучения: - бурятского языка по проекта...

Родробно

Фонд Зула продолжает курсы по языкам

«Эдир Будамшуу-2020» урилдаанай дүн согсологдобо

03 декабря 2020     1160

  Буряадта алдартай “Будамшуу” гэжэ зүжэг нааданай нэрээр нэрлэгдэһэн энэ урилдаае Ород Уласай арадай зүжэгшэн, “Будамшуу” зүжэгэй гол дүрые олохон лэ жэлдэ наадаһан Михаил Елбонов зохёон байгуул...

Родробно

«Эдир Будамшуу-2020» урилдаанай дүн согсологдобо

Сангха России приступает к реализации большого проекта по сохранению бурятского языка

01 октября 2020     760

29 сентября 2020 г. в Иволгинском дацане, в резиденции Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева, с участием Дид Хамбо Ламы Дагбы Очирова, Ширээтэ Ламы дацана Аюра Цырендылыкова, почетного ректора Буддийского...

Родробно

Сангха России приступает к реализации большого проекта по сохранению бурятского языка

Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

09 сентября 2020     1720

Наша кафедра начинает эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга" по теме: "Создание речевой развивающей среды на бурятском языке". 8 сентября состоялось знакомство с замечательным педагогическим коллективом у...

Родробно

Начинаем эксперимент в МАДОУ №52 "Ая Ганга"

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

03 августа 2020     1912

БУРЯАД YНЭН вышел на Кяхтинском бурятском языке. Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка и начинает выпускать газеты на разных наречиях бурятского языка, еженедельно. Впервые за мн...

Родробно

Буряад Yнэн запускает проект по сохранению бурятского языка

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

03 июля 2020     2374

Хара уур санаатай муухай хүнүүдтэ хэзээш үшөө харшлага бүү үйлдэ, хортой годлиин үзүүрээс баатар мүн бас энэ доро зайлаха!   Бэлигүүн толи дооромбо лама Эрдэни Хайбзун Галшиев Новый перевод на б...

Родробно

Вышел новый перевод трактата "Бэлигүүн толи" на бурятский язык

Юрын буряад эхэнэр

09 июня 2020     2181

Эсэгэ Ороноо хамгаалгайн дайн дүүрээр 75 жэл үнгэрбэ. Энэ дайн мани эхэ орни бүхы арад зони хуби заяан соогуур гараан, хүн бүхэни, айл бүхэни, нютаг бүхэни хара даляараа дайража гараан. Мани нютагай э...

Родробно

Юрын буряад эхэнэр

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

22 мая 2020     2865

XXXV (35) конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» среди школьников этнической Бурятии, на знание бурятского языка и традиции, прошёл впервые в онлайн режиме .Результаты конкурса смотрит...

Родробно

«ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ» впервые прошёл в онлайн режиме

Бурхадын мутарлага

12 мая 2020     3309

Санскрит хэлний mudra нь mud буюу (бурхдын) таалалд нийцүүлэх гэсэн утгатай үйл үгнээс гаралтай бөгөөд тамга, тэмдэг, дохио зангаа гэсэн утгатай. Бурханы шашны нэр томьёонд бурхан болон бурхдын...

Родробно

Бурхадын мутарлага

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

02 мая 2020     3135

15 мая 2020 года состоится 35-й Конкурс по Бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ, конкурс среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка.Организаторы:Буддийская традиционная Сангха Р...

Родробно

35-й Конкурс по Бурятскому языку "ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ"

Мартагдаһан дуушанай бусалга

09 апреля 2020     2053

Эндэ һаяхан буряадай ФМ-радиогоор тон һонирхолтой дамжуулга гараба. 80-90-ээд онуудаар оперо ба баледэй театрай дуушан ябаһан Бадмаев Солбон Цыренович тухай удха түгэлдэр хөөрөөн дэлгэрбэ, дуулаһан ду...

Родробно

Мартагдаһан дуушанай бусалга

Агинская буддийская академия получила грант

18 марта 2020     1860

Проект Агинской буддийской академии "Возвращение к истокам" стал победителем первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов. Проект направлен на сохранение и популяризацию бурятской культуры,...

Родробно

Агинская буддийская академия получила грант

Страница 2 из 15