Эрхи тухай

24 августа 2019     879

Сагаан үнгэтэй эрхи шэлээр, молороор (хрусталь), зандан модоор ба заанай яһаар хэгдэдэг. Тиихэдээ хүнэй бэе элүүржүүлжэ, сэдьхэлэй байдал тэгшэрүүлдэг удхатай. Шара үнгэтэй эрхи прунус гэһэн түбэд нэр...

Родробно

Эрхи тухай

Түрэл нютагтаяа хахасалга

30 мая 2019     9348

Энэ ушар гурбан жэлэй саада тээ болоо hэн. Зунай бороотой үглөөгүүр би Захаамин хото ошохо hанаатай харгы дээрэ гарабаб. Хэдэн үдэр соо бороо ороhон аад, мүнөөдэршье болихо янзагүй жэжэхэн бороо аалих...

Родробно

Түрэл нютагтаяа хахасалга

Обучение бурятскому языку в ДОО: теоретические и методические проблемы. Пути их решения

08 мая 2019     5442

30 апреля 2019г. на базе МБДОУ «Сосново-Озерский детский сад «Ласточка» проведен районный семинар педагогов дошкольного образования по теме «Обучение бурятскому языку в ДОО: теоретические и методическ...

Родробно

Обучение бурятскому языку в ДОО: теоретические и методические проблемы. Пути их решения

В Буддийском университете состоялся уже тридцатый конкурс по бурятскому языку

30 апреля 2019     4169

27 апреля в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева прошел 30-й конкурс по бурятскому языку среди школьников ЭХЭ ХЭЛЭН - МАНАЙ БАЯЛИГ  - «МАТЕРИНСКИЙ ЯЗЫК – НАШЕ БОГ...

Родробно

В Буддийском университете состоялся уже тридцатый конкурс по бурятскому языку

Ежедневная Молитва Буддиста на Бурятском и Русском языках

24 апреля 2019     10549

На Бурятском языке.Сэлэнгын буряадаар. Этигэл ябуулха ес орошибай.Би тэрэ мэтэ эхэ болосон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэгшэдэй бэе, зарлиг, с...

Родробно

Ежедневная Молитва Буддиста на Бурятском и Русском языках

"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар

31 марта 2019     10678

"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар, исполняет Очирова Надежда , 6 класс, - Зэдэ аймагын Доодо Бургалтайн басаган. Девочка из Джидинского района села Бургалтай . Манай буряад улсын сургуулин сур...

Родробно

"Друг в беде не бросит" гэжэ дуу буряадар

29 -дэхи «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн наадамай дүнгүүд

25 марта 2019     9237

Ивалгын дасанда болодог «Эхэ хэлэн - манай баялиг» заншалта урилдаан мартын 23-да 29-дэхиеэ болобо. 70 һургуулиин һурагшад һайн бэлэдхэлтэй ерээд, урилдаанда илалта туйлаха эрмэлзэлтэйнүүд байгаа.&nbs...

Родробно

29 -дэхи «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэhэн наадамай дүнгүүд

Более 500 детей приняли участие в 29-м конкурсе по бурятскому языку

25 марта 2019     4357

23 марта 2019 года в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXIX конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» среди учащихся школ.  Организатор...

Родробно

Более 500 детей приняли участие в 29-м конкурсе по бурятскому языку

29 конкурс по бурятскому языку среди школьников ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ

23 марта 2019     7524

23 марта в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева проходит 29 конкурс по бурятскому языку среди школьников ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ ! Организаторы: Буддийская традиционная...

Родробно

29 конкурс по бурятскому языку среди школьников ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ

В Бурятии состоялась презентация новых бурятско-русских словарей

16 марта 2019     3965

15 марта 2019 года в Национальной библиотеке Республики Бурятия состоялась презентация новых словарей. Было решено провести презентацию двух книг сразу. На презентации присутствовали Глава Б...

Родробно

В Бурятии состоялась презентация новых бурятско-русских словарей

О бурятско-русском словаре улюнских бурят

16 марта 2019     8584

Уникальная книга выпущена тиражом 1000 экземпляров. Словарь подготовлен по инициативе главы Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Бурятско-русский словарь у...

Родробно

О бурятско-русском словаре улюнских бурят

Презентация бурятско-русского словаря Улюнских, Баргузинских бурят и Харлунских бурят

15 марта 2019     5138

15 марта 2019 года в 14:00 в конференц-зале Национальной библиотеки состоится презентация бурятско-русского словаря Улюнских, Баргузинских бурят и Харлунских бурят Бичурского района.  В словарь в...

Родробно

Презентация бурятско-русского словаря Улюнских, Баргузинских бурят и Харлунских бурят

Страница 5 из 16