Понедельник, 25 марта 2019 10:05

Более 500 детей приняли участие в 29-м конкурсе по бурятскому языку

23 марта 2019 года в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXIX конкурс по бурятскому языку «ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ» среди учащихся школ. 

Организатором традиционно выступает Буддийская традиционная Сангха России. На этот раз в конкурсе приняли участие 68 команд и 538 детей!

Первое место заняли школьники из села Жаргаланта Селенгинского района? набрав 121,4 балла по итогам соревновательного дня.

Командам-победителям были вручены дипломы и призы. За первое место - 30 000 рублей.

«БУРЯАД ХЭЛЭН» 

гэжэ номинациин найман үрөөнүүдэй Эрхим бүлэгүүд

1. Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули

2. Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат

3. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм

4. Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули

5. Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

6. Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай Гааргын дунда һургуули

7. Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази

8. Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ, САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

ОРОД ДУУНУУДЫЕ БУРЯАДААРАА ДУУЛАЯ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

III ҺУУРИ Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Доржиева Дари, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Намжилова Светлана, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай Гааргын дунда һургуули

III ҺУУРИ Шишмарева Марина, Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули

МОДОН ДАРХАН 

I ҺУУРИ Бадмаев Владимир, Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай Гааргын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Бадмаев Заято, Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг

III ҺУУРИ Зодбоев Эрдэни, Түнхэнэй аймагай Охор-Шэбэрэй дунда һургуули

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Дондоков Алдар, Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Найданова Мэдэгма, Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули

III ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I ҺУУРИ Чойдонов Арсений, Зэдын аймагай  Петропавловкын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Батуева Юлия, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм

III ҺУУРИ Дулмажапова Аня, Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм

УРАН ЗОХЁОЛГО

I ҺУУРИ Цыденова Виктория, Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули

II ҺУУРИ  Буянтуева Дари, Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули

III ҺУУРИ Гармаева Бэлигма, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

УРАН ОРШУУЛГА

I ҺУУРИ Ирдынеев Очир, Түнхэнэй аймагай Охор-Шэбэрэй дунда һургуули

II ҺУУРИ  Чойбсонов Нима, Зэдын аймагай  Петропавловкын дунда һургуули

III ҺУУРИ Очирова Бальжима, Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули

IV ҺУУРИ Аюшеева Гиляна, Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули

V ҺУУРИ  Цыренжапова Ешина, Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули

VI ҺУУРИ  Сониева Оксана, Кабанскын аймагай Корсаковын  дунда һургуули

һуури Һургуули оноо

1 Сэлэнгын аймагай  Жаргалантын дунда һургуули 121,4

2 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 117,4

3 Бэсүүрэй  аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 116,2

4 Захааминай  аймагай  Үлэгшэнэй  дунда һургуули 114,8

5 Хурамхаанай аймагай Хурамхаанай Гааргын дунда һургуули 112,9

6 Зэдын аймагай  Доодо-Бургалтайн дунда һургуули 112,6

7 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм 110,4

8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм 110,3

9 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 109,1

10 Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 109

11 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Найрамдал » бүлгэм 106,5

12 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 106,3

13 Захааминай  аймагай  Санагын дунда һургуули 105,1

14 Сэлэнгын аймагай  Сэлэндүүмын дунда һургуули 103,6

15 Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуули 102,4

16 Зэдын аймагай  Цагаатайн дунда һургуули 102,3

17 Баргажанай  аймагай Уланай дунда һургуули 100,2

18 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули 98,3

19 Хэжэнгын аймагай Ородой дунда һургуулиин "Алтан буурсагууд" бүлгэм 97,5

20 Зэдын аймагай  Петропавловкын дунда һургуули 96,7

21 Зэдын аймагай  Гэгээтэйн дунда һургуули 96,3

22 Сэлэнгын аймагай  Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули 93,2

23 Улаан-Үдэ хотын «Зандан Жуу» түб 92

24 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 88,4

25 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 85,8

26 Зэдын аймагай  Боргойн дунда һургуули 83,4

27 Загарайн аймагай  Эрхирэгэй дунда һургуули 83,2

28 Ивалгын аймагай Оронгын  дунда һургуули 83,1

29 Яруунын аймагай Иисэнгын дунда һургуули 80,3

30 Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули 79,3

31 Хэжэнгын аймагай Ородой-Адагай дунда һургуули 79,1

32 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 78,9

33 Түнхэнэй аймагай Охор-Шэбэрэй дунда һургуули 78,5

34 Хяагтын аймагай суглуулагдамал «Баян-Хүдэрэ»  бүлгэм 76,4

35 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын гимнази 74,6

36 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Мүшэд» бүлгэм 73,9

37 Сэлэнгын аймагай  Харганаагай дунда һургуули 73

38 Зэдын аймагай  Дэрэстэйн дунда һургуули 71,2

39 Ивалгын аймагай hужаагай дунда һургуулиин «Одод» бүлгэм 70,3

40 Улаан-Үдэ хотын 9-дэхи дунда һургуули 69,8

41 Хориин аймагай Тохорюугтын дунда һургуули 62,7

42 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 1-дохи бүлгэм 62,1

43 Кабанскын аймагай Корсаковой  дунда һургуули 57,8

44 Улаан-Үдэ хотын 17-дохи дунда һургуули 57,2

45 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 54,5

46 Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 53,8

47 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 53

48 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 52,1

49 Улаан-Үдэ хотын 35-дахи дунда һургуули 51,5

50 Улаан-Үдэ хотын 26-дахи дунда һургуули 51,1

51 Зэдын аймагай  Дээдэ-Ториин дунда һургуули 50,8

52 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин  1-дэхи бүлгэм 50,7

53 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули 48,6

54 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 3-дахи дунда һургуули 47,1

55 Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази 43,3

56 Улаан-Үдэ хотын 2-дохи дунда һургуули 42

57 Улаан-Үдэ хотын 32-дахи дунда һургуули 42

58 Улаан-Үдэ хотын 25-дахи дунда һургуули 40,1

59 Улаан-Үдэ хотын 20-дохи дунда һургуули 37,5

60 Сэлэнгын аймагай  Юрөөгэй дунда һургуули 34,2

61 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 6-дахи дунда һургуули 31,5

62 Зэдын аймагай  Инзагатын дунда һургуули 27,7

63 Сэлэнгын аймагай  Галуута нуур хотын 1-дэхи дунда һургуули 24,6

64 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 21

65 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 20

66 Улаан-Үдэ хотын 36-дахи дунда һургуули 18,5

67 Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимнази 11

68 Хориин аймагай Тээгдын дунда һургуули 9

 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать