Четверг, 29 ноября 2018 17:23

Ой соо түроо хасуури

Песня "в лесу родилась ёлочка"  - "Ой соо түроо хасуури" 

1.В лесу родилась елочка,
Ой соо түроо хасуури,
В лесу она росла,
Ой соо тэрч ургаа,
Зимой и летом стройная,
Үбэл баа зундаа жэрэгэр,
Зеленая была.
Ходол ногоон байгаа.

2.Метель ей пела песенку:
Шуурган тэрээндээ дуу дуулана
"Спи, елочка, бай-бай!"
«Унтыш, хасуури, баю-бай»!
Мороз снежком укутывал:
Хүйтэн жавар цасаар хучажа:
"Смотри, не замерзай!"
«Даараад намда үзэ!»

3.Трусишка зайка серенький
Аймхай борохон чандаган
Под елочкой скакал.
Хасуури доро гуйгоо.
Порою волк, сердитый волк
Заримдаа чоно,ууртай чоно
Рысцою пробегал.
Хатаржа гүйсэн.

4.Чу! Снег по лесу частому
Чу! Цас удхэхэн ой соогоо 
Под полозом скрипит;
Чараг доро хабирна;
Лошадка мохноногая
Сэгсэгэр хүлтэй морин
Торопиться, бежит.
Гүйдлээрээ яарана.

5.Везет лошадка дровенки
Морихон түлеэ чэрэжэ,
А в дровнях старичок, [мужичок]
Түлеэн соо үбгэжоол,
Срубил он нашу елочку
Сабшаа манай хасууриимнай
Под самый корешок.
Үндэсэн хурэтэр.

Теперь она, нарядная,
Тиигээд мүнөө иимэ гоё
На праздник к нам пришла
Найрта манда ерээ
И много, много радости
Олон, олон баярнууды 
Детишкам принесла
Хүүгэдтэ асараа.

Слова Раиса Адамовна Кудашева 
Музыка - Леонид Карлович Бекман 

Хяагтын аймагай Хоронхойн сургуулиин сурагшад оршуулаа.
Перевод песни сделали участники конкурса по бурятскому языку ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ школьники из Харанхойской Средней Общеобразовательной Школы Кяхтинского района. 

Авторизуйтесь, чтобы комментировать