Ответить в обсуждении

Долгор Ганжурова
Долгор Ганжурова
Cайн байна, Соном Цыденович. Юугээ хэжэ байнабта? Би номуудаа уулзажа абаха байгааб хэрэгтэй болоод байна. 17 майн 35 саадта семинар болохо "Амар мэндээр", ерэ гут?
5 года назад
Содномов Сономбал Цыденович
Содномов Сономбал Цыденович
Сайн байна, багшанар! Амар мэндээ, Долгор Кимовна. hайндаа, баярлааб. Методическа дурадхалнуудые ажалдаа хэрэглэжэ, буряад хэлэлгэтэй болгытдаа хүүгэдээ. Өөһэдынгөө хэшээлнүүдые эндэ табиитдаа, багшанар хэрэглэхэ.
5 года назад
Долгор Ганжурова
Долгор Ганжурова
Сайн байна, хундэтэ багшанар. Программа нравится буду включать в свою рабочую программу. Соном Цыденович спасибо Вам за такую интересную работую
5 года назад
Байгалма
Байгалма
сейчас на данный момент мы сидим и работаем с нашими кураторами в 104 д/с.
5 года назад
Байгалма
Байгалма
всем привет. это программа очень мне нравится, советую работать по этой программе. рекомендую
5 года назад
Регистрация

Войдите в свой аккаунт